Till innehåll för sidan
BoAb loggan
BoAb loggan
BoAb loggan

​​Barnens BOAB

Barnens behov av utveckling ska säkerställas när det gäller lekmiljöer. Alla bostadsområden ska ha en lekplats för de minsta barnen.