Till innehåll för sidan
BoAb loggan
BoAb loggan
BoAb loggan

​Tillfällig pandemilag

Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig pandemilag som gäller från och med den 10 januari till och med den 30 september 2021.

Lagen gör det möjligt att införa särskilda begränsningar för vissa typer av verksamheter och platser där risken för smittspridningen antas vara hög.

Lagen ger exempelvis regeringen möjlighet att genom förordningar och myndigheters bindande föreskrifter besluta om:

  • Begränsning av antalet besökare i butiker, köpcentrum och serviceinrättningar som frisörsalonger, föreningslokaler mm.
  • Begränsning av öppettider för olika verksamheter
  • Smittskyddsregler för olika verksamheter
  • Begränsningar av uthyrning av lokaler och utrymmen för privata sammankomster, exempelvis festlokaler och gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter
  • Enligt regeringens förordning inom ramen för den nya lagen får privata sammankomster i gemensamhetslokaler, festlokaler eller liknande högst ha åtta deltagare.