Till innehåll för sidan
BoAb loggan
BoAb loggan
BoAb loggan

​Sinnenas och Minnenas Park

Sinnenas och minnenas park hittar du inne på gården mellan Stationsvägen och Källvägen vid äldreboendet Björkhaga.

Parken – ett rum och ett redskap

Sinnenas och Minnenas Park är i första hand till för de boende på Servicehuset Björkhaga, för närstående och personal, men det är också en plats för Hälleforsbor och för besökande utifrån. Syftet är att erbjuda ett rum och ett redskap för ökad livskvalitet inom vård, omsorg och rehabilitering, men även för inspiration och utveckling.

Sinnenas och Minnenas park är både en pedagogisk och en terapeutisk park. Det betyder att parken ger den som vistas där sinnesupplevelser såsom hörsel, lukt, känsel, syn och smak. Den ger möjligheter till aktiviteter på olika nivåer, allt ifrån att bara njuta – inre aktivitet – till att ta del av det som finns där genom att plocka blommor, skörda bär och frukt, gå på promenad med mera – yttre aktiviteter.

Olika rum för olika behov

I Sinnenas och Minnenas Park finns olika rum: rum för möten och gemenskap, vila och avskildhet, återhämtning och rekreation, odlande samt kultur- och traditionsbundna aktiviteter som midsommar, slåtterfest, marknader, adventsfirande. Parken är öppen året om oavsett väderlek.

Parken kan dessutom användas som ett led i rehabiliteringsarbetet där målet är att förebygga, bibehålla och träna olika fysiska, psykiska och sociala funktioner med hjälp av trädgårdens utformning och innehåll. Slutligen tillgodoser parken besökarnas behov av att vara delaktiga i livet utanför själva boendet. Den är en mötesplats mellan människor från olika hus och våningsplan i området.

De som på grund av olika funktionsnedsättningar har svårt att ta sig ut i naturen kan här på ett enkelt sätt göra det.

Utomhusmiljön – naturen – har nästan allt som inomhusmiljön inte har. Den har väderleken, årstiderna, ljuset, luften, värmen/kylan/fukten, vinden, växter, djur med mera. Den har olika biotoper – växtmiljöer. Den ger oss återhämtning och energi. Den väcker lust och kreativitet. Vilket är en hälsofaktor.

Naturen är en neutral plats, den är allas, men ändå ingens. I naturen kan vi följa kretsloppet med våren – födelse, sommaren – utveckling, hösten – mognad och vintern – döden. Det hjälper oss att försonas med vår egen tid på jorden.

Tillgänglighet

Parken är designad för tillgänglighet, vilket innebär att platsen underlättar för besökarna att ta sig fram i rummet oavsett handikapp, ger dem tillgång till naturens olika inslag och olika biotoper som: lund med skogsstig, äng med blommor, gräsytor, grusgångar, rinnande vatten etc.

Med tanke på de besökande som har ett kognitivt handikapp, som demens eller annan förvärvad hjärnskada, är rummet designat för att underlätta orienteringen här och nu. Vi har därför vävt in ledtrådar i miljön, som färger, former, strukturer i vårt val av olika växtplatser, växtval, möbler och andra inredningsdetaljer.

I Sinnenas och Minnenas Park finns två olika områden – en som stimulerar sinnena och en som stimulerar minnen.